IAS, produsul care îmbină expertiza cu necesarul de digitalizare al fermelor agricole.

În esență, IAS, Input As-a-Service, vine în ajutorul fermierilor, oferindu-le servicii complete de management al fermei pentru o perioadă de 3 ani, la costuri fixe.

Aceste servicii acoperă de la gestionarea tratamentelor pentru culturile agricole, care deseori necesită aplicări repetate de biostimulatori și fertilizanți pentru a proteja

producția, până la gestionarea vânzării produselor obținute.

Scopul principal al IAS, Input As-a-Service, este să sprijine agricultura durabilă în România, protejând în același timp interesele economice ale fermierilor. Astfel, se urmărește obținerea de producții profitabile, care să fie în armonie cu cerințele privind protecția și conservarea mediului înconjurător.

Despre IAS

IAS, Input As-a-Service, are un cost fix și asigură întreg necesarul de fertilizanți foliari și produse de biocontrol, indiferent de numărul de tratamente necesare pentru o cultură sănătoasă și profitabilă.

Avantaje

Implementate corect, practicile agricole conforme și folosirea inputurilor agricole corespunzătoare contribuie atât la obținerea unor producții calitativ superioare și rentabile, cât și la conservarea mediului ambiental, cu limitarea consecințelor ecologice nefavorabile la nivel național, regional, local, pe termen scurt sau lung.

Achiziționând produsul Input As-a-Service, fermierul practică o conduită responsabilă în vederea obținerii agriculturii sustenabile, diminuând factorii ce influențează necesarul de resurse și provoacă pierderi financiare substanțiale.

Prin asigurarea unei legături directe dintre fabrica de inputuri, soluții high-tech pentru agricultura de precizie și clientul final, IAS constituie un produs și un serviciu inovator care are rolul de a scurta lanțul de aprovizionare și de a susține fermierii în procesele agricole.

Costuri fixe și predictibile

Input As-a-Service (IAS) reprezintă serviciul de consultanță profesionistă și asigurare a inputurilor din categoria fertilizanților lichizi, biostimulatorilor și a produselor pentru biocontrolul bolilor și dăunătorilor cu un cost fix per Ha, indiferent de numărul de tratamente/aplicări necesar întreținerii culturilor agricole.

Văzut drept un instrument de transfer al riscului, respectiv, al costurilor pe care le poate avea fermierul privind aplicarea de tratamente și fertilizanți, IAS asigură ori de câte ori este nevoie, în urma unui necesar rezonabil, fertilizanți și produse pentru biocontrol.

Astfel, serviciul IAS de farm management scade costurile aplicării inputurilor necesare tratării culturilor agricole.

Inputuri organice

Specialiști în managementul fermei – managementul și controlul impedimentelor întâlnite în procesele agricole – IAS are la bază o facilitate de producție a substanțelor pentru controlul bolilor, dăunătorilor și deficiențelor în culturi.

Toate substanțele sunt autorizate și recunoscute atât în Uniunea Europeană, cât și în afara Uniunii Europene, ca fiind extrem de  și prietenoase cu mediul.

Serviciul complet de farm management

IAS cuprinde tot ansamblul de instrumente și soluții de farm management necesare pentru o producție de succes – de la fertilizanți foliari, biostimulatori și produse pentru biocontrol, până la stația agro-meteorologică, capcană monitorizare dăunători cu senzori și drone specializate.
Senzorii colectează date despre temperatura și umiditatea solului (la 12 cm sub nivelul solului) și temperatura aerului și umiditatea
relativă (80 cm deasupra solului).
Puteți urmări datele obținute de pe dispozitiv, iar pe baza acestor date, nevoile de irigare și riscurile de boli fungice prin intermediul
aplicației mobile. Astfel, veți putea lua măsuri de precauție înainte de apariția bolilor fungice, să evitați problema reziduurilor prin
aplicarea dozei optime de ingrediente active și să maximizați beneficiile prin stropire la orele cele mai potrivite.

Drone

Eficiență
Lățime mare de pulverizare, acoperind o suprafață mare la o singură trecere (2-9m).

Eficacitate
Datorită amplasării ingenioase a duzelor de pulverizare, soluția aplicată este distribuită uniform.

Reducerea pierderilor
Reducerea cantității de apă și a cantității tratamentelor utilizate, datorită gradului ridicat de atomizare.

Randament
1 Ha/ 4 minute.

Beneficiile tratamentelor cu drone

  • Creșterea producției prin alertă timpurie de dăunători;
  • Creșterea profitului prin alertă timpurie de vreme;
  • Reducerea costurilor prin aplicarea segmentată a
  • tratamentelor;
  • Reducerea costurilor cu resursa umană în teren.

Descoperă secretele din sol

Pentru a avea o agricultură sustenabilă și profitabilă, cu atenție si grijă față de mediul înconjurător, venim în sprijinul dumneavoastră și vă oferim o înțelegere mai aprofundată a componentei numită SOL, prin:

  • Elaborare Studiu Agrochimic/Pedologic;
  • Elaborare documentație în vederea scoaterii/introducerii de teren în circuitul agricol;
  • Elaborare Studiu pentru înființarea plantațiilor viti-pomicole.

Astfel, în baza analizelor efectuate, echipa noastră întocmește un raport agrochimic, care cuprinde: caracterizarea reacției solului, asigurarea solului cu macro respectiv microelemente, plan de fertilizare centralizator și metode orientative de aplicare a îngrășămintelor chimice/organice asupra plantelor de cultură, raport personalizat pentru nevoile fermei dumneavoastră.